Välkomna till Kjegus Kennel / Welcome to Kjegus Kennel

Vi som är aktiva i kenneln är Gun och Nataly (fd Ida) Svensson.

Vi är en liten familjär kennel som föder upp renrasiga papillon och malinois i hemmiljö. Vi strävar alltid efter att få friska, sunda valpar med rätt temperament och utstrålning. Alla hanar och tikar vi använder inom avel är testade och fria från alla sjukdomar och vanliga fel våra raser kan ha.
Kjegus Kennel registrerades 2003 när vi bodde på Gotland. Vi flyttade till Skåne 2007 och har funnits där sedan dess.
Gun Svensson är den som är mest aktiv och har enbart papillon hemma.
2015 kom även Nataly in i kennel och vi tillförde då malinois in i kenneln. 
Malinois valpar kommer inte finnas i samma utsträckning som papillon, första kullen beräknas till sommaren 2018.

Alla våra hundar är försäkrade i Sveland försäkrningsbolag.
Alla våra valpar levereras chipmärkta, vaccinerade, besiktigade, registrerade i SKK och dolda fel försäkrade i 3 år.

Vi är väldigt måna om var våra valpar hamnar, vi vill gärna träffa er flera gånger innan leveransdatum.
Vi håller gärna kontakt med våra valpköpare och kommer så småningom anordna valpträffar och liknande om intresset finns.

We who are active in the kennel are Gun and Nataly (formerly Ida) Svensson. 

We are a small family kennel who breeds purebred papillon and malinois in our home environment. We always strive to get healthy puppies with the right temperament and radiance. All males and females we use in breeding are tested and free of all diseases and common mistakes our breeds may have. Kjegus Kennel was registered in 2003 when we lived in Gotland. We moved to Skåne 2007 and have been there since then.
Gun Svensson is the one who is most active and only has papillon at home.
In 2015 Nataly entered kennel and we then introduced malinois into the kennel. Malinois puppies will not exist to the same extent as papillon, the first litter is calculated until summer 2018.

All our dogs are insured in Sveland insurance companies.
All our puppies are delivered chip-labeled, vaccinated, inspected, registered in SKK and hidden defects insured for 3 years.

We are very keen about where our puppies end up, we would like to meet you several times before delivery date.
We are pleased to have contact with our puppy buyers and will eventually arrange events with all our buyers if there is interest.

Copyright by Nataly Svensson