Välkomna till Kjegus Kennel / Welcome to Kjegus Kennel

Vi som är aktiva i kenneln är Gun och Nataly (fd Ida) Svensson och vi är en liten familjär kennel som föder upp renrasiga papillon och malinois i hemmiljö. Vi strävar alltid efter att få friska, sunda valpar med rätt temperament och utstrålning därför är alla hanar och tikar vi använder inom avel testade och godkända gällande alla sjukdomar och vanliga fel våra raser kan ha.

Kjegus Kennel registrerades av Gun år 2003 när vi bodde på Gotland. År 2007 flyttade vi till Skåne och fanns där till början av 2019.
I början av 2019 flyttade Gun till Furudal i Dalarna men Nataly bor kvar i Skåne.
Gun är den som är mest aktiv och är den som har papillon hemma.
2015 kom även Nataly in i kennel och vi tillförde då malinois in i kenneln och den rasen är det hon som är aktiv inom.
Malinois valpar kommer inte finnas i samma utsträckning som papillon, första kullen beräknas till sommaren 2020.

Alla våra hundar är försäkrade i Sveland försäkringsbolag.
Alla våra valpar levereras chipmärkta, vaccinerade, besiktigade, registrerade i SKK och dolda fel försäkrade i 3 år.

Vi är väldigt måna om var våra valpar hamnar, vi vill gärna träffa er flera gånger innan leveransdatum.
Vi håller gärna fortsatt kontakt med våra valpköpare och kommer så småningom anordna valpträffar och liknande om intresset finns.

We who are active in the kennel are Gun and Nataly (formerly Ida) Svensson and we are a small family kennel who breeds purebred papillon and malinois in our home environment. We always strive to get healthy puppies with the right temperament and radiance. All males and females we use in breeding are tested and free of all diseases and common mistakes our breeds may have. 

Kjegus Kennel was registered in 2003 when we lived in Gotland. We moved to Skåne 2007 and lived there until the beginning of 2019.
In the beginning of 2019 did Gun move to Furudal in Dalarna but Nataly is still living in Skåne.
Gun Svensson is the one who is most active and only has papillon at home. 
In 2015 Nataly entered kennel and we then introduced malinois into the kennel and that's the breed she is active with. 
Malinois puppies will not exist to the same extent as papillon, the first litter is calculated until summer 2020.

All our dogs are insured in Sveland insurance companies.
All our puppies are delivered chip-labeled, vaccinated, inspected, registered in SKK and hidden defects insured for 3 years.

We are very keen about where our puppies end up, we want to meet you several times before delivery date.
We are pleased to have further contact with our puppy buyers and will eventually arrange events with all our buyers if there is interest.

Copyright by Nataly Svensson
Senast uppdaterad / Last updated: 2019-05-23