Nyheter

2022/10/08 
Idag fick Coffée en frisk och stark hanvalp som ska heta Kjegus Översten.

2022/08/04
Idag har vi parat Coffée med Giovanni och valpar förväntas i början på oktober.

2022/04/01
Coffée fick en fin liten hanvalp idag som ska heta Kjegus Älvis.

2022/01/28
Idag har vi parat Coffée med Illidian igen och hoppas på att det blir valpar den här gången!

2021/10/10
Tyvärr gick Coffée tom denna gången men vi ska försöka till våren igen.

2021/08/13
Idag har vi parat Coffée med Illidian, förhoppningsvis blir det valpar till mitten av oktober! 
Mer information under "till salu".

2021/06/30

Vi planerar att para Walnut Coffee Cream Laurettisza/Coffée med Blizzbogårdens Illidian i september när hon löper. Kontakta oss för mer information eller för att anmäla ert intresse!

2020/08/11
Tyvärr fick Kjegus Valle "Turbo" somna in idag på grund av sjukdom.
Han kommer vara evigt saknad!

2020/07/15
Ny hemsida med samma namn som tidigare!
Vill ni veta äldre nyheter så hör av er!

News

2022/10/08
Coffée got a healthy and strong male puppy today that got the namn Kjegus Översten.

2022/08/04
Today we mated Coffée with Giovanni and puppies is expected in the beginning of  oktober.

2022/04/01
Coffée got a beautiful little male puppy today that got the name Kjegus Älvis.

2022/01/28
Today we have mated Coffée with Illidian again and we’re hoping on puppies this time!

2021/10/10
Unfortunately Coffée wasn’t pregnant this time but we will try again in the beginning of 2022.

2021/08/13
Today we have mated Coffée with Illidian, hopefully we will have puppies in the mittle of october!
More information under "for sale".

2021/06/30
We're planing to mate Walnut Coffee Cream Laurettisza/Coffée with Blizzbogårdens Illidian in september when she's in heat. Contact us for more information or to register your interest!

2020/08/11
Unfortunately, Kjegus Valle "Turbo" had to fall asleep today due to illness.
He will always be forever missing!

2020/07/15

New website with the same name as before!
Do you want to know old news, please contact us!