Valpar väntas!

Valpar väntas i slutet av oktober.

Kontakta oss för mer information!

Puppies is expected!

Puppies is expected in the end of october.

Contact us for more information!